Backlink dofollow là gì?

Như các bạn đã biết trong quá trình xây dựng backlink bên ngoài chúng ta sẽ gặp phải 2 dạng thuộc tính cho backlink của mình. Trong bài viết trước mình có chia sẻ với các bạn về backlink nofollow là gì, bài viết sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dofollow.

Backlink dofollow là gì?

Dofollow chính là những link không bị thay đổi thuộc tính sang nofollow, nói một cách khác backlink có dạng thuộc tính này sẽ cho phép bọ tìm kiếm theo đó mà trở về trang web của bạn.

Backlink dofollow la gi

Như vậy khác với link nofollow, backlick dofollow sẽ cho phép các bị tìm kiếm của Google theo các liên kết này để tới một trang web được xác định trước.

Backlink dofollow có quan trọng  khi làm SEO

Thuộc tính dofollow có nghĩa trái ngược lại với nofollow, khi người quản trị sử dụng thuộc tính này cho website nghĩa là đã khai báo cho Bọ tìm kiếm của Google cũng như các công cụ tìm kiếm khác hiểu rằng, liên kết này uy tín, truyền Page Rank hướng Bọ đi theo liên kết này.

sự khác biệt giữa hai liên kết do và no

Đối với SEO thì những liên kết dạng dofollow sẽ có tác dụng nhiều hơn so với link nofollow, tuy nhiên để tránh các thuật toán cũng như kiếm nguồn traffic ổn định chúng ta lên sử dụng cả hai loại link này như nhau.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các thuật ngữ SEO và tài liệu SEO ở khóa học SEO của Trần Ngọc Thùy tại đây.

Backlink dofollow là gì?
5 (100%) 2 votes
Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *